Prosiect Cyffuriau Stryd i Gaerdydd

“Does na ddim prosiect stryd sydd yn addawol I pobl sydd yn ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon.”
“Er y gwasanatheu sydd yn cael ei rhedeg gan y CDT, VADT a Drugaid, dyw dim yr holl (potential) pobl sydd yn defnyddio cyffuriau yn cael ei.”

Mae`r brawddegau yn dod o adroddiad yn a o hyn cafodd Inroads ei enu.

Yn 1994 yn ymateb i hyn aeth cytundeb i ddanfon allan gan Bwrdd Iechyd De Morgannwg. Cafodd y cytuneb ei rhoi i Prosiect Cyffuriau Abertawe I ddatblygu prosiect cyffuriau stryd I Gaerdydd canolog.

Rhoddwyd cymorth dal I Prosiect Cyffuriau Abertawe i gyflogi gweithwir datblygiad i ymgymryd yr orchwyl, a dechreuodd yn mis Ionawr 1995. Yr oedd yn gwaith yn enfawr. Yr oedd eisiau i`r gweithwyr i ymgymryd gwaith ymchwil helaeth i sefydlu`r anghenion y defnyddwyr, a`r ffordd goreau gwrdd yr anghenion hynnu. Dechreuwyd cyswllt sylweddol gyda gwasanaethau eraill a ffurfwyd grwp llywaid i gasglu syniadau o brofessynolion o’r sector gwirfoddol a statudol. Cafodd holiadwyr ei hanfon i professionals a defnyddwyr gwasanaethau a o`r canlyniadau yma daeth amcanion y prosiect.

Oddiar cysyniad o prosiect stryd credadwy i Gaerdydd a Bro Morgannwg yn cael ei drafod dros degawd ynol , mae Inroads wedi mynd o nerth i nerth. O dechrau gostyngedig yn Heol Penarth i`r adeilad presennol yn Riverside a Heol Holton Y
Bari a`r ehangiad o`r wasanaethau sef prosiect gwaith allanol, prosiect pobl ifanc a`cefnogu tenantiaeth, mae`n teimlo`n wobrwyol fy mod wedi bod ynrhan o`r broses a ddechreuodd yr asisantaeth hyn, i gyd wedi dod o anghenion y bobl a gwrddais
yn fy ngwaith allanol.

Mae Inroads yn cadw i weithio gyda`r un ethos ac yn aml yn argymellu am hawliau defnyddwyr, wrth darparugwasanaeth sy`n perthnasol a phriodol i`r bobl sy`n ei ddefnyddio. Hir gaiff barhau a gyda cronfa digonol, datblygu a tyfu yn bellach.

Phil Coles
Cyn weithiwr allanol CAU a aelod y grwp llywio gwreiddiol