diwrnod cryfhau tîm

Diwrnod cryfhau tîm, cafodd ei arwain yn arbennig o dda gan Eileen Murphy unwaith eto.  Bûm yn canolbwyntio ar safonau PQASSO, ond yn bwysicach, cafwyd siawns i ddos at ein gilydd i sgwrsio. Byddai’n syniad da dod at ein gilydd i gael mwy o ddyddiau fel hyn.

Edrychwyd ar y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, yn fewnol ac allanol, ac ar sut ydym yn gweithio gydag eraill. Daeth ein cyfaill Carl Morris o Native HQ draw yn y pnawn, gan roi cyflwyniad amserol ar beth fydd ein ‘presenoldeb ar y we’, gwaith sydd ar y gweill ar y foment, ond mae’n bosib i bobl gyfrannu trwy’r ddogfen yma.